1., 5., 6. místo - obrovský úspěch v okresním kole matematické olympiády