Naši školkoví andělé strážní (na výstavě betlémů)

První adventní víkend patřil Výstavě betlémů a prvnímu veřejnému vystoupení našich dětí z mateřské školy. Pásmo zahájily nejmenší děti svou básničkou. Poté společně všechny děti zazpívaly písničku „Vánoční stromeček“, kterou navodily předvánoční atmosféru a všem přítomným vykouzlily úsměv na tváři.

Součástí výstavy betlémů byla i výstava andělů, do které jsme se také zapojili. Všechny děti ze třídy Motýlků i Sluníček se pustily do výroby andělů. I přes velkou nemocnost se dílo podařilo a děti mají teď svého Anděla strážného i ve školce.