Zemědělství žije

Beseda a praktické aktivity seznámily děti se zemědělskou a potravinářskou činností.