Zemědělství žije

V tomto výukovém programu se děti seznámily s naším zemědělstvím. V I. části se v prezentaci dozvěděly něco ze životem dobytka a práce okolo něho.  Ve II. části prakticky poznávaly různá semínka, zvířata, zemědělské stroje, přiřazovaly obrázky nebo hledaly různá krmiva. Na závěr byly odměněny malými dárečky.