Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině od 1. 9. 2024

Vážení rodiče,
od 1. 9. 2024 stanovuje zřizovatel školy Obec Viničné Šumice výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na 100,- Kč za měsíc.

úplata za šd