Stravné - kolik a kam uhradit

Číslo účtu, variabilní symbol

  • číslo účtu: 2100844007/2010,
  • variabilní symbol = 1_ _ _ (trojciferné číslo přidělené vašemu dítěti)
  • konstantní symbol 558,
  • zpráva příjemci: jméno dítěte, měsíc prováděné platby.

Stravné se hradí předem, do 25.-tého dne předcházejícího měsíce.

Základní škola

  • žáci 1.–4. ročník: 23,- Kč/ za měsíc 506,- Kč,
  • žáci 5. ročník: 25 ,- Kč/za měsíc 550,- Kč.

Žák, který dovrší k 31. 8. 2021 11 let věku, platí částku obědů jako žák 5. ročníku.

 

Mateřská škola

  • celodenní stravování: 31,- Kč/za měsíc 682,- Kč
  • celodenní stravování pro dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 7 let věku: 33,- Kč/za měsíc 726,- Kč,
  • polodenní stravování: 25,-  Kč/za měsíc 550,- Kč,
  • polodenní stravování pro dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 7 let věku: 27,- Kč/za měsíc 594,- Kč.

Základní škola

žáci 1. - 4. ročník žáci 5. ročník (včetně žáků, kteří dovrší k 31. 8. 2021 11 let věku
23,- Kč/ oběd 25 ,- Kč/ oběd
506,- Kč/ měsíc 550,- Kč/ měsíc

Mateřská škola

celodenní stravování celodenní pro dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 sedmi let polodenní stravování polodenní pro dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 sedmi let
31,- Kč/ den 33,- Kč/ den 25,- Kč/ den 27,- Kč/ den
682,- Kč/ měsíc 726,- Kč/ měsíc 550,- Kč/ měsíc 594.- Kč/ měsíc