Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 2. 5. 2024, 15.00-16.30 hod

Vážení rodiče,

termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání je ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 15.00 do 16.30 hodin. Před osobní návštěvou proveďte elektronickou registraci a stáhněte si dokumenty potřebné k zápisu.

Postup přijímacího řízení:

  1. Proveďte elektronickou registraci

Pod tímto textem níže naleznete banner pro elektronickou registraci. Po jeho označení se dostanete k elektronické přihlášce.

Po registraci se vám zobrazí informace o úspěšném přihlášení a bude vám nabídnuta možnost stáhnutí „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“. Součástí této žádosti je také „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte“.

Oba dokumenty stáhněte, vytiskněte a vyplňte, nechejte potvrdit dětským lékařem vašeho dítěte a odevzdejte v den zápisu v naší MŠ.

  1. Příjem vyplněných dokumentů proběhne v den zápisu v budově MŠ, 2. 5. od 15.00 do 16.30 hodin.
  2. S sebou přineste:
  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vyplněné, podepsané zákonným zástupcem),
  • Vyjádření lékaře (potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte; není třeba pouze v případě povinného předškolního vzdělávání),
  • rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce ke kontrole údajů.

 

  1. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Budou zveřejněna ve středu 22. 5. 2024, anonymně pod registračním číslem uvedeným v elektronické přihlášce.

Rozhodnutí o přijetí nezasíláme, rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout osobně v mateřské škole, a to ve středu 22. 5. od 13.00 do 16.30 hodin.

Kritéria k přijetí nalezne ZDE.

 

Situace s volnými místy v naší mateřské škole není dlouhodobě dobrá, od září 2025 bude vyřešena dostavbou nové školky. Počet zájemců bude i letos převyšovat možnou kapacitu mateřské školy. Díky spolupráci obcí Viničné Šumice a Kovalovice je šumickým dětem nabízena určitá kapacita v mateřské škole Kovalovice. Proto doporučujeme zejména rodičům mladších dětí jít k zápisu i do MŠ Kovalovice 10. 5. 2024, 8.00-16.00. Informace o zápisu v MŠ Kovalovice naleznete na jejich webových stránkách https://ms-kovalovice.webnode.cz/.

Mgr. Olga Růžičková, ředitelka školy